Information til medlemmer

 

VELKOMMEN

Grundejerforeningens formand Hanne Halsnæs

 

Velkommen til Bregnagergaards hjemmeside. Her vil vi løbende opdatere hvad der sker af interesse for alle i grundejerforeningen. 

Alle kan via vores gæstebog komme med aktuelle indslag samt gode ideer. Har du gode fotos fra vores område, er du velkommen til at sende disse til agoverbeck@hotmail.com

 August

Lige en opfordring til at overholde fartbegrænsningen på 20 km på vores veje inclusiv Digevej.

Og husk, hunde skal føres i snor. TAK

Juli

LOPPEMARKED 4/8 2018 ER AFLYST!!!!

 

 Maj 2018

Nu ligger referat fra generalforsamling og formandens beretning under generalforsamling.

 

Marts 2018

Generalforsamlingen finder sted d.15/4 kl 10. Vil du være med til at have indflydelse, så mød op, mange beslutninger skal ta´s. Vi håber, at mange af de nye sommerhusejere vil møde op. Indkaldelse er sendt ud pr. mail og brev til de uden mail adresse. 

Under fanebladet "generalforsamling" kan du se indkaldelsen samt forslag fra bestyrelsen og medlem.

 Februar 2018

Som tidligere skrevet, bliver Egebregnen og Fjerbregnen ordnet så snart vejret er til det. Så vær sød at være tålmodig m.h.t. især indkørslerne. 

 

Januar 2018 GODT NYTÅR TIL ALLE

Vores veje lider under den megen regn. Reperation af Egebregnen og Fjerbregnen er bestilt for ca 1 1/2 mdr. siden, men arbejdet kan ikke udføres før vejret bliver tørt. For at gruset kan gøre sin gavn skal hullerne være tømt for vand, men det er det bedste grus vi bruger, så vær sød at fylde hullerne, så snart det er muligt.

Ang. Rotter. En beboer i vores grundejerforening har sendt nedenstående. 

"Vi havde en rotte for ca 1 mdr siden. Vi kontaktede kommunens rottemand - fik sat fælder op og fik lukket et hul i gulvet. Men inden havde den ædt clementiner, planter, hundefoder og drukket af hundens vand (set ved selvsyn). Alt spiseligt blev fjernet. Rottemanden har så været her igen for at tjekke, men mente den var forduftet, fordi vi havde gjort det vanskeligt for den, at finde føde."

OBS!!! Nedfalden frugt på græsset eller i åbne kompostbunker er et oplagt spisekammer for rotter! 

Ang. rotter, se vores nye faneblad omhandlende hvordan vi kan undgå rotter i vores område, ude som inde.

 

JULI 2017

ANG. LOPPEMARKED D.5/8 SE UNDER FANEBLADET "LOPPEMARKED"

 

JUNI 2917

Fra d.26/6 (uge 26 til uge 33) får vi afhentet dagsrenovation hver mandag.Cool

Fra d.d. bliver græsset på vores fællesareal slået en gang om ugen i juni mdr., det er i denne mdr, at græsset vokser mest.

Ang. kørsel på vores veje, DET ER KUN TILLADT AT KØRE 20 KM!!! Vær sød at overholde dette. Det støver meget og er til stor gene for parceller ud til vejene, især på Digevej.

Så er det tid til at finde ting frem fra gemmerne til vores Loppemarked d. 5 august. Vh Anne-Grethe

 

Naturvandring 18 juni kl 10-12

Vilde blomsters dag i Ejby Ådal

Mødested for enden af Strandvejen ved parkeringspladsen. Arrangeret af Dansk Botanisk Forening i samarbejde med DN Lejre. Turleder er biolog Søren Grøntved Christiansen.

Det fredede område omkring Ejby Å´s udløb i Isefjorden er af Sjællands flotteste naturområder. På kystskrænterne og i ådalen er en artsrigdom af blomster, der næppe kan opleves andre steder. På denne natruvandring vil der blive fortalt om nogle af de mest iøjnefaldende og mest interessante arter.

Tilmelding ikke nødvendig

 

Oktober

Hyggeligt samvær ved Bregnagergaard til græskarsuppespisning. Se fotos i fotomappen. 

D. 15/10 er der mulighed for at indtage en dejlig portion græskarsuppe m/brød til 25 kr hos/ved Bregnagergaard. Henrik og Pernille indbyder til dette, både for at få lidt lokal hygge samt give os mulighed for at få ideer til, hvordan vi kan bruge de friske græskar på en lækker måde. Arrangementet afholdes kl 13-15, arrangementet aflyses dog i tilfælde af regn.

Juni

Hvis du vil reservere en stadeplads på loppemarkedet d. 6/8, bedes du sms eller ringe til 23830952 og tilmelde dig med navn og adresse.

Herefter får du et kontonr. hvor du skal indbetale 60 kr.

Du kan køre ind på pladsen fra Strandvejen fra kl 8. Du stiller dine loppeeffekter op og kl ca 9 er der kaffe og rundstykke til stadeholderne.

Bilerne skal køres ud igen inden pladsen åbnes kl 10-15 for publikum. 

Oprydning fra kl 15.

Vi har igen i år lejet en toiletvogn, så der er god grund til at købe sig noget at drikke og spise i løbet af dagen i vores bodCool

 

 

Sæt allerede nu x i kalenderen d. 6 august. Der bliver uddelt loppesedler til alle parceller i uge 29.

Hvis du allerede nu ønsker at reservere en stadeplads - sender du en sms til 23830952 med navn, adresse og tlf. nr., så bliver du kontaktet med bekræftelse og information om betaling, som jo kun er på 60,00 kr.

 

Maj 2016

Referat og formandens beretning kan læses under Referater.

På vores generalforsamling blev det vedtaget at ændre i vores Love/Ordensregler i pkt. 1-5-8. Læs disse ændringer under punktet samt i vores referat fra generalforsamlingen d.30/4.

Rigtig god sommer til os alleCool

På Vandværkets generalforsamlingen d.19/4 stillede vores bestyrelse forslag om at bestyrelsen i vandværket nedsætter deres administrationsgebyr for at udsende opkrævninger, fra 7% til 3%. Vi synes ikke det er rimeligt at de skal tjene så meget på opkrævningerne. Dette blev dog nedstemt!

Det årlige loppemarked bliver afholdt lørdag d.6 august.

 

November 2015

Husk, at vi i tilfælde af sne på vores veje, da skal køre vores affaldsspande ud til asfalteret vej. Hjælp evt din nabo, hvis du ved der er behov for dette. 

Vi har i bestyrelsen valgt at få sat Ørnebregnen i samme stand som Digevej. Dette ud fra at Ørnebregnen var i misserabel stand. Ørnebregnen hælder kraftigt ved indkørsel fra Digevej, hvilket medfører at vandet fra vejen bliver ført ud på Digevej som en mindre flod. Dette bevirker at der dannes dybe render i vejens udløb. Der er nu lagt grove sten på indkørslen fra Digevej og hele vejen er blevet hævet, så regnvandet glider ud til siden af vejen. Lad os nu håbe at vejen holder.

Der er lagt bunker på af grus på alle vejene, VÆR SØD AT FYLDE I DE HULLER DER OPSTÅR PÅ JERES VEJE!!!!!

 

 August 2015

Så har vi afholdt årets loppemarked. Vi havde en rigtig god dag. Læs mere på siden LOPPEMARKED.

Vi vil gerne sige tak til vedkommende der har ryddet stendiget for bevoksning, ved Digevej lige før Kongebregnen, Så flot!! SE foto i albummet.

Desuden tak til de gode kræfter der har klippet rondellerne på Kambregnen. Det er så andet år i træk at vi undgår udgifter til dette, SÅDAN!! Vi kunne spare rigtig mange penge hvis dette blev gjort af frivillige på samtlige veje!

 

Juni

Loppemarked 2015 bliver afholdt d.8 august. Ønsker du en stadeplads skal du sende en mail til Jette Nielsen med navn og adresse: jetteogsoren@live.dk eller tlf 23354190.

 

Maj

D. 10. maj kl.14, holder de nye ejere af Bregnagergaard åbent hus for beboerne i vores område. Vi er blevet lovet en kop kaffe med et stykke kage til Waou Hvis vejret bliver dårligt aflyses arrangementet.

 

April

Husk Generalforsamling søndag d.26/4 kl. 10.00 på Bramsnæsvigskolen i Ejby

HUSK at melde ny mailadresse til formanden, Hanne Halsnæs. Se mailadr.under fanebladet, Bestyrelsen.

Marts

D.21/3 I den sidste uges tid er der blevet observeret flere flokke af trækkende Traner, så kig op, når der er vind fra øst.

Vi har igennem årene haft mange problemer med huller på Digevej (fra Skjoldbregnen til Kongebregnen). Bestyrelsen har besluttet at dette stykke grusvej skal ordnes helt i bund ligesom den Østlige ende af Digevej. Dette arbejde er ved at blive udført lige nu, først bliver der skrabet og derefter lagt belægning på. Denne belægning skal ligge i en uges tid, hvorefter der bliver lagt endnu et lag på og vejen bliver derefter færdiggjort med div. maskiner. 

Desværre er der blevet klaget over, at farten på bilerne er blevet øget gevaldigt, efter renoveringen Trist

 

Februar 2015

Vi har fået beskåret den høje beplantning ved Strandvejen, der ligger en del stammer som er til fri afbenyttelse. Om kort tid bliver rondellerne på vejene og fællesarealets beplantning beskåret.

August 2014

HUSK STORSKRALD 1 SEPT
På Egebregnen står der en udbrændt bil på parkeringspladsen, dette er meldt til politiet op til flere gange, sidst her d. 26/8. Politiet har kontaktet ejeren af bilen som er blevet bedt om at få den fjernet, dette vil blive gjort igen.

Husk at melde til formanden, hvis I mangler grusbunke på jeres vej, samt at dække de huller I har på jeres veje.

Indenfor kort tid bliver der vejsyn på alle vores veje.

Loppemarkedet blev en våd omgang, læs under fanebladet Loppemarked.

 

Juli 2014

Ang. loppemarkedet bliver det afholdt lørdag d.9/8. Ønsker man at reservere en stadeplads til dagen, se under fanebladet Loppemarked. 

Juni 2014

Den nye bestyrelse har konstitueret sig. Se under fanebladet, Bestyrelsen.

 

Maj 2014

Stien ved fjorden, som har været skyllet væk, er blevet genetableret!! Se foto i album.

 

April

STORSKRALD 30 april.

Husk Generalforsamling søndag d.27/4 kl. 10.00 på Bramsnæsvigskolen i Ejby

Der er kommet nye fotos i albummet, disse er fra stormen.

Økodag på Stensbølgård i Kyndeløse, søndag d. 13 april. Gården har åbent for publikum fra kl 9.30-14.00. Køerne bliver lukket ud kl 12. Kom i god tid, der er for det meste trafikkaos. Hjemmeside www.stensbolgaard.dk 

 

Februar

Lige nu bliver der udført en kraftig beskæring af Ådalen, dette for at bevare dalen, som den oprindelig har set ud fra Istiden. Arbejdet bliver financieret af EU-midler. Lige nu ser det lidt barskt ud, men det skulle ikke vare længe før der ser pænt ud igen.

Fjerbregnen og Egebregnen har fået ny belægning på vejen. Egebregnen har desuden fået lappet hullerne i asfalten ved indkørslen. Enkelte huller i asfalten på Kambregnen er også blevet repareret.

På alle veje er der blevet lagt nogle bunker ny og bedre grus til at putte i de huller der opstår i belægningen på vejenene. Vær sød at være behjælpelig med dette, det vil spare grundejerforeningen for mange penge.

 

Januar 2014

GODT NYTÅR!

Vi har, lige som resten af landet haft et par slemme storme. Der er stadig noget oprydning på fællesarealet der mangler. Værst er det gået ud over vores kyststrækning ved stien, bådene og åens udløb, som har ændret karakter. Jeg håber snarest at få billeder efter stormen ind på vores fotoalbum.

Håber ikke I har haft for mange skader på jeres huse!

 

November 2013

Som I alle har fået mail eller brev om, har vi fået ny formand. Den nye formand er Hanne Halsnæs, Kambregnen 19.

 

Oktober 2013

Bestyrelsen har været på vejsyn.

Nogle parceller vil snarest få brev ang. manglende trimning af rabatterne, specielt er det mange steder tiltrængt hvor der er rabatter ud til de større veje. RABATTERNE SKAL VÆRE TILGÆNGELIGE I 1½ M BREDDE!

 

September 2013

Suppleant Christina Mikkelsen er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen.

Husk der er STORSKRALD i morgen, mandag d. 2/9!

 

August 2013

Så har vi afholdt Loppemarkedet. Læs mere om dette på loppemarked-siden samt se nye billeder fra dagen i vores fotoalbum.

Vores budget er nu kommet ind på vores hjemmeside, tryk på http-linket for at forstørre.

 

Juli 2013

Så er der valgt ny formand og supleant til Grundejerforeningen Bregnagergaard! Se under referater!

Ønsker du en stadeplads til Loppemarkedet d.10. august, kig på siden omhandlende Loppemarked.

Så er der Ekstraordinær Generalforsamling på søndag d. 28 juli. Der er kun 2 punkter på dagsordenen. Valg af formand og supleant, bestyrelsen har fået emner til disse 2 poster. Men ønsker du at stille op til en af disse poster, så mød op!

Dejligt at se at der er nogen der har fyldt grus i hullerne på Digevej ved Skjoldbregnen og ved Hindebregnen! Inden for et par uger kommer der mere grus disse 2 steder.

 

 

Juni 2013

Hvert år udsender Det europæike Miljøagentur en fællesrapport om badevandskvaliteten i EU.

I følge TV2 news har DK 1090 strande, heraf er der 73% der har fået certifikatet, særdeles god, heriblandt er Kyndeløse Sydmark strand, Ejby (Bramsnæs) strand og Vellerup Vig Cool

 

Lige nu pibler det op med Vilde Orchideer (Plettet Gøgeurt) nede ved Ejby Å´s udløb. De kan ses i det grønne, sumpede område!

 

 

Maj 2013 

Nu er der blevet lagt en bunke grus på alle veje. Vær sød at ta et par skovlfulde i de huller der opstår på vejen! Rigtig god sommer til alle! 

 

April 2013 

15.04.13 Der er den sidste uges tid blevet observeret marsvin i fjorden ud for Ejby Ådal!

 

ØKODAG

Søndag d. 21 kl 12 er fejres køernes dag. På Stensbølsgård, Smedevej 18 i Kyndeløse vil man kunne se køerne danse, når de for første gang efter vinteren bliver lukket ud af stalden. Dette er et stort tilløbsstykke, så kom i god tid, specielt hvis man kører i bil, der er hvert år trafikkaos denne dag i Kyndeløse. Se program på www.stensbolgaard.dk.

 

Marts 2013 

Når frosten er af jorden, vil der blive udlagt en "skovlfuld" grus på hver vej, til fri afbenyttelse. Dette skulle ha været gjort tidligere, men Claus har ikke kunnet få materialet fra grusgraven før frosten er væk.

 

Februar 2013 

Nu er den bagerste midterrabat på Hindebregnen blevet beskåret helt ned, på nær nogle større træer. Der er foto af resultatet i vores fotoalbum.

 

OBS Så længe der ligger sne og is på vores veje, kører renovationsselskabet ikke ind til parcellerne. Vi skal køre vores skraldespande ud til asfalteret vej. Men det har I jo sikkert opdaget :-(

 

2013 Januar

I løbet af december og nu januar måned har vi fået følgende arbejde udført på vores veje og fællesarealer.

Ny belægning på Bægerbregnen og Kambregnen samt reperation af indkørslen til Ørnebregnen.

Skrabning af vejene er ikke længere holdbar, da vejene efterhånden er i en sådan stand, at der nu begynder at blive skrabet større sten op fra vejen.

Det er herefter meningen at vi hvert år vil få ordnet 2 veje, alt efter hvordan vejenes tilstand og økonomien er.

En "skovlfuld" reperationsmateriale vil blive lagt ved hver enkelt vej til reperation af huller.  

Beskæring af midterrabatterne på alle vejene er lige blevet udført.

Beskæring til bunds på sidste midterrabat på Hindebregnen, vil blive udført snarest. Dette grundet 2 ting, bevoksningen er blevet for vild så renovationsvognen ikke kan komme rundt i svinget, samt at vi vil se om en kraftig beskæring vil gøre det nemmere, selv at kontrollere bevoksningen fremover.

Lieledes bliver bevoksningen ved skuret med materialer til Loppemarkedet beskåret. Skuret ligger ved indkørslen til Kongebregnen. 

Yderligere beskæring på fællesarealet udsættes.

 

December 2012 

Poul Schwarz-Nielsen er pr. 8/12-2012, efter eget ønske stoppet som formand af bestyrelsen og ligeledes udtrådt af bestyrelsen. Næstformand Charlotte Hammerkjær er konstitueret formand for bestyrelsen.

Sekretær Michael Nørholt har ønsket at blive aflastet pga efteruddannelse. Anne-Grethe Overbeck overtager posten og Michael bliver bestyrelsesmedlem.

Vh Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Overskrift

 

Til kalenderen:

Generalforsamling i grundejerforeningen bliver afholdt søndag d.15 kl 10 på Bramsnæsvisskolen.

 

 

 

Frivillig(e) har ryddet vores fine stendige på Digevej v/Kongebregnen. Det er bare blevet så flot!!!!

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.08 | 20:00

Alle 9 der havde betalt for en stadeplads, var forstående overfor aflysningen,ikke mindst pga. brandfaren.
Vh Anne-Grethe

...
07.08 | 10:45

Loppemarkedet burde ikke være aflyst. Find måske en anden dato og lav det gratis.

...
30.07 | 20:08

Loppemarkedet burde være fastholdt, da det er en markering/tradition 20 år og så efterfølgende have aflyst fremover.

...
03.02 | 17:17

Har været forbi Egebregnen, og der ligger stadig noget grus udenfor din parcel, hvis du går lidt længere ned af vejen ligger der en stor bunke grus.

...
Du kan lide denne side